Razmnožavanje maline

 Razmnožavanje malineMalina se može razmnožavati na više načina. Međutim, u praksi posebnu primjenu nalaze sljedeća dva načina razmnožavanja:

  • razmnožavanje reznicama korijena i
  • razmnožavanje zrelim i zelenim izdancima.

Razmnožavanjem reznicama korijena ostvaruje se ubrzano umnožavanje maline. Naime, korijenove reznice se sijeku tako da imaju najmanje jedan razvijen podzemni pupoljak, a optimalno je 2-3. te na ovakav način izrezane reznice trebaju imati dobro razvijene žile, sa najmanjim prečnikom oko 3-4 mm.

Crvena malina se masovno razmnožava zrelim ili zelenim izdancima. Najčešće je u upotrebi razmnožavanje maline zrelim izdancima. Također, najkvalitetniji izdanci se dobijaju iz matičnjaka maline koji su podignuti od sortno čistog i zdravog sadnog materijala, u izdvojenim zatvorenim prostorima (specijalan sadni materijal). Nakon proizvodnje izdanaka u ovakvom matičnjaku, isti se dalje mogu razmnožavati u polju (matičnjaku) koji je prostorno izolovan od drugih matičnjaka najmanje 400 m (standardni sadni materijal).

Razmnožavanje kupine

Kupina se razmnožava na sljedeće načine: sjemenom, izdancima, ukorjenjavanjem vrhova izdanaka, korjenovim reznicama, reznicama izdanaka (zrelim i zelenim) i mikro-razmnožavanjem. Za praksu najveći značaj imaju dva načina razmnožavanja i to: ukorjenjavanjem vrhova izdanaka i reznicama izdanaka.

Razmnožavanje ukorjenjavanjem vrhova izdanaka koristi se samo kod puzajućih sorti kupine čiji prirasti pri normalnom rastu i razvoju poliježu po zemlji i dobro se ukorjenjuju.

Priprema zemljišta za sadnju maline i kupine

Od pravilne pripreme zemljišta za podizanje malinjaka u velikoj mjeri zavisit će visina budućeg prinosa i kvalitet plodova, te samim tim i uspješnost gajenja odabranog sortimenta projektovanog zasada ovih kultura. Pri izboru parcele za zasnivanje novog malinjaka, dakle prije pristupanja neposrednoj pripremi zemljišta, od posebne je važnosti poznavanje kultura koje su bile gajene na odabranoj površini.

Naime, kao pogodne predkulture za malinu i kupinu mogu se preporučiti: sve kupusnjače i grahorice, a kao izrazito nepovoljne: jagoda, malina, kupina, vinova loza, te krompir, paradajz i sl. Da bi se zemljište oslobodilo korova i zemljišnih insekata, kao što su ličinka klišnjaka i bijelog crva, godinu dana prije sadnje maline i kupine na odabranu parcelu potrebno je zasijati žitarice ili leguminoze (primjer dobrih predkultura).

Priprema zemljišta za podizanje malinjaka podrazumjeva provođenje sljedećih radnji: analiza zemljišta, uređenje zemljišta i popravka njegove plodnosti meliorativnim đubrenjem, duboko oranje i tanjiranje, te površinska priprema zemljišta za sadnju.